Взаємодія в процесі дистанційної освіти між учителем та учнем може бути побудована по різному, але головне, щоб обидві сторони освітнього процесу отримали максимальний результат та задоволення.
Позитивний результат навчальної взаємодії в умовах дистанційного навчання залежить від багатьох чинників, а саме:

1 Спокій, впевненість та рівновага  самого вчителя під час проведення уроку.

 (Необхідно бути в ресурсному стані для  ефективної роботи) . Таким чином вчитель надає приклад для побудови конструктивної взаємодії, вмінням керувати емоціями та ситуацією.

     Учитель при дистанційному  навчанні відчуває певний  психологічний дискомфорт. Що турбує?

Нове – це насторожує;
* Немає часу – це тисне;
* Немає живого зв’язку учень – учитель, значить немає душевного спокою і морального задоволення від виконуваної роботи.

     Ці складнощі необхідно розуміти і намагатися вибудовувати свою роботу послідовно. “Я вчу дітей. Я маю бути для них прикладом. Я можу  зацікавити учнів, а значить має бути цікаво мені самому “. Зберегти “дорогоцінний” час і сили допоможе робота, побудована модулями, тобто блоками.

2. Організація навчального матеріалу

Побудова структури, ієрархії матеріалу  за критерієм значущості і співпідпорядкованості понять. Необхідно уникати надлишку додаткової інформації, щоб не відволікати учнів незначною інформацією, дотримуватися строго системного, наукового стилю. Це допоможе учням системазуватита краще запам’ятати  отриманий матеріал.

.

3. Мотивація

Мотивація є важливою умовою успішного та продуктивного навчання Розвиток і підтримка внутрішньої мотивації – одна з основних завдань навчання із застосуванням дистанційної форми.

.

Що потрібно, для того, щоб підтримати і посилити внутрішню мотивацію учня? Необхідно:

  • адаптувати пропонований матеріал до індивідуальних психологічних особливостей учнів (тип темпераменту – холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік. Врахування лівопівкульних та правопівкульних учнів.)
  • Усвідомити особистий стиль викладання
  • Орієнтуватись на ведучу модальність учнів у викладанні навчального матеріалу (візуал, аудіал, кінестетик)

Про те, яким чином це зробити ми розкриємо у наступних матеріалах.

4. Активізація пізнавального інтересу у навчальній діяльності

Активація пізнавального інтересу та розвиток самостійності учнів має розглядатися не як посилення діяльності, а як мобілізація за допомогою спеціальних засобів, форм і методів інтелектуальних, морально-вольових і фізичних сил учнів на досягнення конкретних цілей навчання. Вибір форм і методів  визначає сам вчитель.

.

Існує декілька способів активізації пізнавального інтересу:

  • опора на інтереси учнів і одночасно формування мотивів участі, серед яких на першому місці виступають пізнавальні інтереси, творче мислення;
  • включення учнів в рішення проблемних ситуацій; пошуки рішень проблемних ситуацій;

• стимулювання колективних форм роботи, взаємодії учнів з педагогами та батьками.

5. Організація міжособистісної взаємодії

 Важливим елементом дистанційного навчання є організація міжособистісної взаємодії, особливо це стосується зворотного зв’язку. Спілкування є основою будь якого навчання, тому що саме таким чином відбувається передача соціокультурного досвіду від вчителя до учня.

Необхідно дотримуватись наступних принципів ефективної взаємодії:

  • ретельна організація дидактичного діалогу; імітування діалогу в навчальних матеріалах;
  • організація персональної підтримки учнів у соціальних групах: консультації, надання інформації, в якій учні можуть бути зацікавлені (про майбутні віртуальних події, про надходження нової інформації на сайті, створення навчальних спільнот і т. п.);
  • розподіл інтерактивної діяльності в оптимальному співвідношенні з самостійною роботою учня
  • небайдуже ставлення до успіхів кожного учня, прояв підтримки  та чіткої похвали.

6. Контроль знань, вмінь та навичок, 

Контроль знань, вмінь та навичок, які отримали учні підчас  дистанційного навчання  працює, як стимулятор і впливає на поведінку та формування самоорганізації учнів. Тому важливо встановити зворотний зв’язок у вигляді вхідного, поточного і підсумкового контролю, якій дає можливість керувати процесом навчання. В умовах дистанційного навчання особливе значення мають сформовані навички самоорганізації як учня так і вчителя.

Високий локус контролю та рівня цілеспрямованості,  вміння ефективно планувати свою діяльність спрацюють на якісний результат дистанційного навчання в умовах карантину.

Олена Кепканова