Запрошуємо на роботу:

Завідувача відділу

Кваліфікаційні вимоги: повна вища педагогічна освіта (другий рівень вищої освіти). Стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи – не менше 2 років.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі освіти. Вільне володіння державною мовою, грамотне ділове мовлення.

Здатність вибудовувати та розвивати партнерські відносини з представниками інших закладів (установ, організацій). Навички ділового листування, роботи з медіа, роботи з програмним пакетом Microsoft Office. Вміння використовувати комп’ютерне обладнання, організаційну техніку.

Культорганізатора

Кваліфікаційні вимоги: базова або неповна вища педагогічна освіта відповідного напряму підготовки (початковий, перший рівень вищої освіти). Без вимог до стажу роботи.

Вільне володіння державною мовою, грамотне ділове мовлення. Навички ділового листування, роботи з медіа, роботи з програмним пакетом Microsoft Office. Вміння використовувати комп’ютерне обладнання, організаційну техніку.

Довідки за телефоном: 230-92-52, 234-30-72