БУКВАРЬ ЮЖНОРУССКІЙ
Т. Шевченко 1861 рік

     Остання прижиттєва книжка Т. Г. Шевченка, видана коштом автора для початкового навчання грамоти  рідною мовою в безкоштовних недільних школах.
     Посібник поет уклав восени 1860 г., наприкінці грудня він був надрукований тиражем 10 000 примірників, хоча на обкладинці час видання позначено наступним роком.

УКРАЇНСЬКА ГРАМАТКА
ДО НАУКИ ЧИТАННЯ Й ПИСАННЯ
Б. Грінченко  1918 рік

     Склав я цю граматку ще року 1888-го, бувши на селі вчителем. Тоді не вільно було друкувати ніяких українських книжок до науки дітям чи дорослим; через те я сам написав усю граматку друкованими літерами та й учив по їй читання і писання свою дитину й чужих дітей, бажаючи, щоб рідною мовою озивалася до їх наука.”

   Б.Грінченко

ГРАМАТКА “ЯСНЕ СОНЕЧКО”
П. Г. Ковалевського  1919 рік

     Раніше, ніж учити по книжці читати та писати, вчитель повинен як найближче познайомитись із своїми учнями, підійти до них, привчити їх до себе через обопільне росказування казок по малюнках…”

 “Пояснення до граматки “Ясне Сонечко” 

УКРАЇНСЬКИЙ БУКВАРЬ
О. Базилевич 1907 рік  

“ГРАМАТКА”
С. Черкасенко  1929 рік

“ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР”
БУКВАР ДЛЯ ШКІЛ ЛІКНЕПУ
Я. Чепіга 1929 рік

УКРАЇНСЬКИЙ БУКВАР
С.Русова 1929 рік
По підручнику А. Потебні

 

     “В основу сього “Букваря” положено давній букварь професора А. Потебні, котрий склав його в 60-х роках минулого століття за-для недільних народніх шкіл, що позаводились були тоді в Київі і Харькові і давали своїм учням освіту на українській мові”

Передмова до 1-го видання